Efterforskning

Efterforskning

Efterforskning af bedrageri-/ og svindelsager, dækadresser.


Skygning og overvågningsopgaver.


Afdækning af utroskabs-sager.


Efterforskning af konkurrenceklausuler.

Vi løser detektivopgaver diskret og fortroligt

Vi foretager overvågning af blandt andet

byggepladser, gods- og værditransporter samt forsendelser, fx mod tyveri.

Mistænksomheden om utroskab kan være utroligt stressende at leve med, men det kan samtidigt være svært at konfrontere sin partner om denne mistanke. 

Vi kan hjælpe med at få vished!

Sygefravær – vi overvåger om det er regulær sygdom/fravær fx for forsikringsselskaber samt erhvervslivet.